ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จังหวัดมหาสารคาม

บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ101 จำกัด ร่วมช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคาม นำโดย พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ – วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม เพื่อบริจาคสิ่งของจำเป็น เช่น น้ำดื่ม อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง เป็นต้น