ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จังหวัดร้อยเอ็ด

ทีมผู้บริหาร และพนักงาน บจก.อู่รุ่งเรืองบริการ101 ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ ทำให้มีมวลน้ำสะสมท่วมบ้านเรือน โดยการบริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ระดมทุนเพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ
  2. ลงพื้นที่ส่งถุงยังชีพอย่างเร่งด่วน
  3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และเครือข่ายใกล้เคียงเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ประโยชน์ของโครงการ 

  • ช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติ
  • สร้างความร่วมมือของคนไทยเพื่อส่งต่อการช่วยเหลือด้วยกันเอง