TAPA 2023

บรรยากาศภายในงาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือเอกชน ประกาศความพร้อมจัดงาน “TAPA 2023” เปิดเวทีเจรจาการค้าสินค้าชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน 5 – 8 เมษายน 2566 นี้ ณ ไบเทค บางนา ฮอล์ 102-104

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON) และ สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA) แถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงาน TAPA 2023 (Thailand International Auto Parts & Accessories Show) หรือ สุดยอดงานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ภายใต้แนวคิด “Sustainable for The Future” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 – 8 เมษายน 2566 นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ