พีธียกเสาเอกเสาขวัญ

โกดัง 5 ฝ่ายผลิตกระบะดั้มพ์

พิธีกรรมยกเสาเอกเสาขวัญ หรือเสาแฮกเสาขวนของชาวอีสานพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มต้นการสร้างโกดัง 5 เพื่อขยายฐานผลิตที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน…ของบริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ101 จำกัด