ไหว้เจ้า เพื่อเสริมสิริมงคล

พิธีไหว้เจ้า เพื่อเสริมสิริมงคล

สำหรับการไหว้ในวันไหว้ถือเป็นการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองมาตลอดทั้งปี และที่สำคัญคือการขอบคุณบรรพบุรุษ เพราะคนจีนมีความเชื่อตามขงจื๊อที่ถือว่าบรรพบุรุษมีความสำคัญ การกตัญญูต่อบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ต้องกระทำในทุกโอกาส