กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ101 จำกัด และบริษัทในเครือ

ถวายรถกระบะดั้มพ์ วัดป่าวังน้ำเย็น

ถวายรถกระบะดั้มพ์ วัดป่าวังน้ำเย็น

ถวายรถกระบะดั้มพ์ วัดป่าวังน้ำเย็น วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) รับถวายรถยนต์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการคณะสงฆ์วัดวังป่าน้ำเย็น ขออนุโมทนาบุญ “บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ๑๐๑ร้อยเอ็ด จำกัด” เจ้าภาพถวายรถยนต์ (กระบะดั้มพ์)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ทางบริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ101 จำกัด และผู้บริหาร “แบ่งปันความอิ่มและความสุข” โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้เด็กพิการทางสายตา จังหวัดร้อยเอ็ด

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดมหาสารคาม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดมหาสารคาม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดมหาสารคาม บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ101 จำกัด ร่วมช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคาม นำโดย พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ – วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม เพื่อบริจาคสิ่งของจำเป็น เช่น น้ำดื่ม อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง เป็นต้น

บุญกฐิน จังหวัดร้อยเอ็ด

บุญกฐิน จังหวัดร้อยเอ็ด

บุญกฐิน จังหวัดร้อยเอ็ด เครือรุ่งเรืองกรุ๊ป101 จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนทั้งสิ้น 120 วัด ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกับคนร้อยเอ็ดทั้งจังหวัด นายบรรจง โฆษิตจีรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกฐินรวมหลายวัดในที่เดียวจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ปฐมเหตุของการจัดทอดกฐินทีเดียวให้แก่วัดต่างๆ เสร็จภายในวันเดียว สืบเนื่องจากในแต่ละปีมีวัดจำนวนมากที่ไม่มีใครจองกฐินประจำปี ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงคิดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ทุกวัดได้ทอดกฐิน โดยจัดขึ้นปีแรก 101 วัดตามชื่อเมือง กำหนดให้ประชาชนจองกฐินกองละ 30,000 บาท พร้อมเครื่องอัฐบริขารให้แก่วัดต่าง ๆ 101 วัด มาโดยตลอด เดือนสิบสอง บุญกฐิน บุญกฐินคือ บุญที่เรียกว่า “กาลทาน” นี้มีกําหนดให้ทําได้เฉพาะใน ช่วงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุก ปี จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “บุญ เดือน 12” ชาวอีสานเชื่อว่าผู้ใดได้ ทําบุญกฐินจะไม่ตกนรกและจะได้รับผลบุญที่ทําในชาตินี้ไว้เก็บกินในชาติหน้า […]

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดร้อยเอ็ด ทีมผู้บริหาร และพนักงาน บจก.อู่รุ่งเรืองบริการ101 ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ ทำให้มีมวลน้ำสะสมท่วมบ้านเรือน โดยการบริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ระดมทุนเพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ ลงพื้นที่ส่งถุงยังชีพอย่างเร่งด่วน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และเครือข่ายใกล้เคียงเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ของโครงการ  ช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติ สร้างความร่วมมือของคนไทยเพื่อส่งต่อการช่วยเหลือด้วยกันเอง