พิธีมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม หนังสือรับรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

พิธีมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม หนังสือรับรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายสมชัย คล้ายทับทิม) ท่านผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด และคณะอาจารย์ทุกท่าน ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม หนังสือรับรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 ของ บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ101 จำกัด

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
   
          การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็น การทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อ นามสกุล สาขาและระดับที่ผ่านการทดสอบเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะ ฝีมือของตน 
เกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
         – ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
         – ความปลอดภัยในการทำงาน 
         – ขั้นตอนวิธีการทำงานที่เหมาะสม 
         – การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกต้อง 
         – การเลือกและใช้วัสดุอย่างประหยัด 
         – เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 
         – ผลงานสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ

เราติดตั้งปิคอัพดั้มพ์ โดย บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ 101 จำกัด เป็น บริษัท ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่าย รถกระบะติดดั้มพ์ รถกระบะติดเครน ที่ได้มาตราฐาน ทุกขนาดการใช้งาน ให้บริการทั่วประเทศไทย ทุกแบบที่ลูกค้าต้องการสั่งมาเราพร้อมจัดให้ บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ 101 จำกัด บริการทั่วไทยไปได้ทุกที่ สนใจติดตั้งกระบะดั้มพ์ ซื้อสำเร็จพร้อมใช้งาน หรือเครนติดปิคตั้งอัพพร้อมใช้งาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.081-544-1815,085-611-7517 Facebook: @RRSDUMP101 Line ID: @RRSDUMP CALL CENTER ลูกค้าสัมพันธ์ 043-514871