กิจกรรมสงกรานต์ 2566

กลุ่มบริษัทรุ่งเรืองกรุ๊ป101 สืบสานวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 256 กลุ่มบริษัทรุ่งเรืองกรุ๊ป101 จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2566 เพื่อสืบสานประเพณีไทย โดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ทางบริษัทได้ให้พนักงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้บริหารเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น กิจกรรมนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย