จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงาน

บริษัท เพียรทอง รุ่งเรือง ออโต พาร์ท จำกัด

คุณศราลี วรนาม ผู้บริหาร บริษัท เพียรทองรุ่งเรือง ออโตพาร์ท จำกัด
ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานในบริษัทฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ให้กับพนักงานในช่วงเวลาพักเบรก 12.00 น.
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น กิจกรรมนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานได้อีกด้วย