โครงการทัศนศึกษาดูงาน แผนกช่างเชื่อมโลหะ

วิทยาลัยเทคนิควาปีประทุม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ101 จำกัด และ บริษัท รุ่งเรืองดั้มพ์101 จำกัด ยินดีต้อนรับคณะครูอาจารย์ และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิค วาปีประทุม จังหวัดมหาสารคาม
ตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน แผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิควาปีประทุม จังหวัดมหสารคาม เพื่อเข้าชมโรงงานผลิตกระบะดั้มพ์และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงได้เรียนรู้ความก้าวหน้า และหลักการทางานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป…